Presentació

Trajectòria

Galería

Assesoría

Catering

Bodega

Contacte

C/ Peset Alexandre, 2. Racó de Cullera - Valencia

Tel. 96 173 22 29

Carta

AVIS LEGAL

RESTAURANT ELIANA ALBIACH, té el domicili social a | C / Peset Alexandre, 2. Racó de Cullera. | 46400 Cullera (València), Espanya

 

Tots els continguts inclosos en aquesta web són només informació general de referència i RESTAURANT ELIANA ALBIACH. es reserva el dret a modificar sense previ avís.

 

RESTAURANT ELIANA ALBIACH no es fa responsable de l'ús o conseqüències que puguin ocasionar la utilització dels seus continguts per part de tercers.

 

Tota la informació publicada en aquesta web és propietat de RESTAURANT ELIANA ALBIACH i no es permet cap còpia ni utilització sense el permís per escrit de RESTAURANT ELIANA ALBIACH.

 

Protecció de dades:

 

Les seves dades seran incorporades a un fitxer del que és responsable RESTAURANT ELIANA ALBIACH, per tal de gestionar la seva sol · licitud i el manteniment de les relacions professionals i comercials amb vostè. Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/199 de protecció de dades de caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert . aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicat per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a RESTAURANT ELIANA ALBIACH. amb la referència "LOPD". C / Peset Alexandre, 2. Racó de Cullera. | 46400 Cullera (València), Espanya

Per a qualsevol suggeriment o comentari, escriviu-nos a:

contacto@elianaalbiach.com o truqui'ns al telèfon d'informació Tel: 96.173 22 29